<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ฝึกอบรมเกษตกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา

วันที่ 16 สิงหาคม 2554สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นำโดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดนายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาลและนางสาวสุพรรณี ยามี ปศุสัตว์ตำบล ได้ฝึกอบรมเกษตกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา ณ วัดสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดดและได้มีเกษตรกรเข้าร่วม 2 หมู่บ้าน คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หมู่2 บ้านสันกอง ตำบลโรงช้าง และ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคหมู่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง ตำบลศรีโพธิ์เงิน
ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดได้รับเกียรติจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชน โดยนายวัชระ ฉลองแดน
พัฒนาการอำเภอป่าแดด ได้เข้าร่วมบรรยาย ในครั้งนี้ด้วย
ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดและพัฒนาการอำเภอป่าแดดร่วมบรรยาย

เกษตรกรผู้เข้าอบรมมีท่าทีสนใจมากๆ
ได้ความรู้กลับบ้านไปเต็มๆ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 สันกอง อธิบายระบบของบ่อก๊าซชีวภาพ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลืองบรรยายบ่อก๊าซชีวภาพว่าของผมก็ไม่แพ้บ่ออื่นๆเหมือนกัน

กากจากบ่อก๊าซ นำมาเป็นปุ๋ยรดผักสวนครัวไดดีมากๆพ่อหลวงบอกมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น