<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

เยียมฟาร์มสาธิต

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ออกเยี่ยมฟาร์มสาธิตของนายสมพร พิมพ์ภักดี บ้านเลขที่๘๕ หมู่ ๒ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ที่มีการเลี้ยสุกร เป็ด ไก่ ห่าน เป็นฟาร์มที่มีรายได้หลักจากการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด มีกำไรเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวอย่างมั่นคงพร้อมกับการปลูกพืช แบบเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง