<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

มอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่ทิพย์ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ตอนเช้าวันที่ 15 กย.58 นส.ธีรัชธาวัลย์(หมอหลิน)นายสัตวแพทย์ฯกลุ่มมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้เกียรติไปมอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่ทิพย์ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด ผลผลิตไข่วันละ5,000 ฟอง
มอบวัคซีนป้องกันกาฬโรคเป็ด

 ฟาร์มมอบไข่เป็ดเปนการขอบคุณ

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ฟาร์มเป็ดไข่ หนึ่งเดียวในเชียงรายที่ได้มาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ทำการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่จำนวนหนึ่งแห่งคือฟาร์ม ฟาร์มเป็ดไข่ทิพย์ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๔ บ้านสันมะเกิ้ม ตำบลป่าเเงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จนสามารถได้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่ เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘  มีเป็ดจำนวน ๗๕๐๐ ตัว ห้ผลผลิตไข่วันละ ๖๐๐๐-๖๕๐๐ ฟอง

นายดวงเนตร เตวิยะ ปสุสัตว์อำเภอป่าแดด กับทีมตรวจประเมินจากกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตวืจังหวัดเชียงราย และเจ้าของฟาร์ม


วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดจับกุมผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งผิดกฏหมาย พรบ.ควบคุมโรคระบาดสัตว์


บูรณาการหน่วยงานดำเนินคดีจับเป็ดไล่ทุ่งที่ลักลอบมาเลี้ยงพื้นที่เชียงรายครับ ทั้งฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ด่านกักสัตว์เชียงราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และปศุสัตว์อำเภอท้องที่รับผิดชอบ
 วันนี้26พฤษภาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นำโดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอ นสพ.พืชผล น้อยนาฝาย นสพ.ชำนาญการพิเศษจาก สนง.ปศุสัตว์เชียงราย นายประภาส พันธ์กวี ด่านกักสัตว์เชียงราย นายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาล นายสมรภูมิ สวาทนา ปลัดอำเภอพร้อมกำลัง อส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าแดด นายสิงห์หาญ พรามไธสง กำนัน ต.สันมะค่า นายคำพัน วิเศษภักดี ผญบ. ม.8พร้อมทีมผู้ช่วย ร่วมจับกุมผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งผิดกฏหมาย พรบ.ควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2542 และเคลื่อนย้ายเป็ดโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานที่กลางทุ่งนา ม.8 ต.สันมะค่า จำนวน 2,000ตัว

เคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาในเขตประกาศโรคระบาดสัตว์ชนิด เอเวียน อินฟูเอนซา ในสัตว์ปีกทุกชนิด และกระทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขตจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ในท้องที่รับผิดชอบ กระทำความผิดตามมาตรา 22 และมาตรา 34 วรรคหนึ่ง


" ฝากเตือนชาวเป็ดไล่ทุ่ง " อย่ามาอีกเลย...!!! เตือนแล้วไม่ฟังดื้อลักลอบเข้มมาเลี้ยงในพื้นที่เชียงราย จับจริง 2 คดีเลย จำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท ของกลางถูกยึดหมด


วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ อส. ร่วมกันจับกุมผู้ค้าสุนัขและซากสุนัข

วันที่ 24 พ.ย. 57 เวลา 15.00น. นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ อส. ร่วมกันจับกุมผู้ค้าสุนัขและซากสุนัขจำนวน 2 รายส่งดำเนินคดีกับ สภ.ป่าแดด สำหรับสุนัข ได้มอบให้เจ้าหน้าที่จากด่านกักสัตว์เชียงรายนำไปเลี้ยงที่ ด่านกักสัตว์เชียงของ
 


วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.ป่าแดด ออกให้ความรู้และมอบวัคซีนฯโค-กระบือ สัตว์ปีกให้เกษตรกรร่วมกับ ศูนย์กระจายวัคซีนประจำตำบล ตามมโยบายจังหวัดและกรมปศุสัตว์

 นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงาน สัตวบาล และปศุสัตว์ตำบล ออกให้ความรู้และมอบวัคซีนฯโค-กระบือ สัตว์ปีกให้เกษตรกรร่วมกับ ศูนย์กระจายวัคซีนประจำตำบล ตามมโยบายจังหวัดและกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันที่17-18พย.57 อ.ป่าแดด ออกให้ความรู้และมอบวัคซีนฯโค-กระบือ สัตว์ปีกให้เกษตรกรร่วมกับ ศูนย์กระจายวัคซีนประจำตำบล ตามมโยบายจังหวัดและกรมปศุสัตว์

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ออกบริการแจกวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีดอนมูล ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 วันนี้ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นำโดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ออกบริการแจกวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีดอนมูล ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
 แนะนำภาระกิจแต่ละหน่วยงานส่วนราชการ

นายอำเภอป่าแดดพบประชาชน
ฟังการบรรยายธรรม