<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

การประชุมตรวจสอบข้อมูลผู้บริโภคปศุสัตว์ปี ๒๕๕๓

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด และปศุสัตว์อำเภออีก ๑๘ อำเภอ ร่วมประชุมกับงานถ่ายทอดเทคโนโลยี่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อทวนสอบข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ ในการคำนวนสูตรการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ในภาพรวม เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เตรียมข้อมูลสนามประลองไก่ชนประจำอำเภอ

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด เตรียมศึกษาข้อมูลการดำเนินการตรวจสอบการขออุญาตสร้างสนามประลองไก่ชนในพื้นที่อำเภอป่าแดด โดยหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับนายถนอม สุขสำราญ ปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง และนายกมล ชัยวงค์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

เยียมฟาร์มสาธิต

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ออกเยี่ยมฟาร์มสาธิตของนายสมพร พิมพ์ภักดี บ้านเลขที่๘๕ หมู่ ๒ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ที่มีการเลี้ยสุกร เป็ด ไก่ ห่าน เป็นฟาร์มที่มีรายได้หลักจากการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด มีกำไรเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวอย่างมั่นคงพร้อมกับการปลูกพืช แบบเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

ร่วมเดินขบวนเครื่องสักกระ พ่อขุนเม็งรายมหาราช

นายอำเภอป่าแดด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนอำเภอป่าแดดร่วมเดินแห่เครื่องสักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช เข้าสู่บริเวณงานพ่อขุนเม็งรายและกาชาดจังหวัดเชียงรายประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ที่ผ่านมา มีขบวนแห่งทุกอำเภอจำนวน ๑๘ ขบวน ยิ่งใหญ่ และสวยงามมาก

มีกิจกรรมการแสดงมากมายเวลากลางคืน คืนแรกมีการประกวดโฮสเตสอำเภอตามนโยบายผู้ว่าสุเมธ แสงนิ่มนวล ด้วย