<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

การประชุมตรวจสอบข้อมูลผู้บริโภคปศุสัตว์ปี ๒๕๕๓

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด และปศุสัตว์อำเภออีก ๑๘ อำเภอ ร่วมประชุมกับงานถ่ายทอดเทคโนโลยี่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อทวนสอบข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ ในการคำนวนสูตรการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ในภาพรวม เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย