<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดมอบป้ายฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและมอบเวชภัณฑ์ให้เครือข่ายอาสาปศุสัตว์

 นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด มอบป้ายให้เจ้าของฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก้พื้นเมืองที่ปรับการเลี้ยงให้ปลอดโรคไข้หวัดนกแลโรคระบาดอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอป่าแดด   และมอบเวชภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ให้แก่ประธานกลุ่มอาสาปศุสัตว์เครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์  เพื่อส่งต่อให้สมาชิกกลุ่มต่อไป

 ตู้ฟักไข่ทำเองที่ประสิทธิภาพสุดยอด ฟักออกดีมาก ท่านปศุสัตว์อำเภอยืนยันสนใจติดต่อผ่านสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดได้ ตามที่อยู่หน้าเวบครับ
 นายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาลและนางสาวสุพรรณี ยามี ปศุสัตว์ตำบลป่าแดด ร่วมมอบด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น