<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน บนรถบุษบกก่อนเข้าสู่บริเวณวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


 รองอธิบดีนำผ้าพระกฐินจากบนรถบุษบกในขบวนแห่วางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ประธานในพิธีรับผ้าพระกฐินพระราชทานอุ้มประคองยืนตรงแสดงความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อธิบดีกรมปศุสัตว์ประธานในพิธีกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย
นายดวงเนตร เตวิยะ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์สมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ตอนเย็นวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เสร็จจากพิธี ร่วมรับประทานอาหารและปล่อยโคมลอย