<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การอบรมเกษตรกรผู้นำหมู่บ้านปศุสัตว์นำร่อง

สำนักงานปสุสัตวือำเภอป่าแดด ร่วมกับกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ดำเนินการอบรมเกษตรกร โครงการ จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์


วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรวันที่ 9 มกราคม 2555 นายดวงเนตร  เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด พร้อมด้วยนายวีรพงค์  สวยสม  นักวิชาการสัตวบาล และนางสาวสุพรรณี  ยามี  ปศุสัตว์ตำบล  และนายชุมพล  เชื้อเมืองอาสาปศุสัตว์ตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ออกทำวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร
1.       โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ให้แก่ฝูงโคของนายประทุน  มาฟู   หมู่ 8  ศรีบังวัน ตำบลโรงช้าง
2.       โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ให้แก่ฝูงกระบือของนายสะวงค์  สายอุปราษ  หมู่ 8  บ้านดอนศิลา  ตำบลศรีโพธิ์เงิน

งานแข่งขันประกวดไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) ในเทศกาลข้าวหอมของดีอำเภอป่าแดด
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ได้ร่วมกับอำเภอป่าแดด ได้จัดงานแข่งขันประกวดไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) ในเทศกาลข้าวหอมของดีอำเภอป่าแดด โดยได้รับเกียรติจากนายจรูญ  อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเทิง มาเป็นกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองในครั้งนี้  และได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้มอบรางวัลแก่เกษตรกรที่ได้รับรางวัลในการประกวด