<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดยนายวิทยา จินตนาวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ปสุสัตวืทุกอำเภอ ร่วมปฏิบัติงานบริการด้านปศุสัตว์ การจัดนิทรรศการเรื่องโรคสัตว์ อาหารสัตว์ ในงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา(๙  ธันวาคม) ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 บรรยากาศการแจกเวชภัณฑ์และให้คำแนะนำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ เป็นไปอย่างกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส
 ด้านหลังเป็นการทำหมันสุนัข แมว  ของเจ้าหน้าที่หนุ่มๆไฟแรง นำโดยหมอเต่านิคม ดอกสลิด
 ผู้จัดการ ฝ่ายอาหารคุณแสงจันทร์ พินิ ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแลกข้าวกล่อง ลุงขาวโภชนา
 เจ้าหน้าจากจังหวัดนายพีระพันธุ์ ตั้งตระการพงค์  น้องนันทนัช คำเฟย จากพญาเม็งราย และนายนัฐพล ศรีบุญเรือง เวียงป่าเป้า ส่วนด้านหลังผู้ชมหนาแน่นทีเดียว
 ปสุสัตวือำเภอเชียงของ นายวันชัย ออสุข ปศุสัตวือำเภอเวียงชัยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวงนายไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ กำลังให้คำแนะนำเกษตรกร มีหมอพืชผล น้อยนาฝาย ร่วมแนะนำด้วย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับเกษตรอำเภอแม่สรวยและอีกหลายอำเภอที่แวะมาให้กำลังใจ คลีนิคปศุสัตว์
 บรรยากาศการทำหมันสุนัข แมว ที่มีประชาชนนำมารับบริการจำนวนมากกว่า ๒๐ ราย สุนัขแมวกว่า ๓๐ ตัว
 เติมพลังกาแฟขนมปังยามเช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน


 หมอวันชัยตากล้องมือฉมังจากอำเภอเชียงของกำลังประลองลีลาถ่ายภาพกับน้องสุพรรณี ยามี ปศุสัตว์ตำบลป่าแดดดูกันเอาเองว่า ลีลาใครหล่อ ใครสวยกว่ากัน และจะมีภาพอีก ที่ยังไม่ได้นำมาลงไว้โดยเฉพาะฟาร์มไก่ไข่มาตรฐานของอำเภอป่าแดดที่มาออกซุ้มขายไข่ไก่มาตรฐานราคาประหยัดด้วย

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และมอบโค กระบือให้เกษตกร ในโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฉลองครบรอบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวยร่วมเป็นคณะทำงานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และมอบโค กระบือให้เกษตกร ในโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฉลองครบรอบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงเรียนแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดปี ๒๕๕๔

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด และเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอโซนใต้ ประกอบด้วย อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า ฝ่ายสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดออกบริการทำหมันสุนัขแมว ในพื้นที่อำเภอป่าแดด เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดมอบป้ายฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและมอบเวชภัณฑ์ให้เครือข่ายอาสาปศุสัตว์

 นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด มอบป้ายให้เจ้าของฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก้พื้นเมืองที่ปรับการเลี้ยงให้ปลอดโรคไข้หวัดนกแลโรคระบาดอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอป่าแดด   และมอบเวชภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ให้แก่ประธานกลุ่มอาสาปศุสัตว์เครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์  เพื่อส่งต่อให้สมาชิกกลุ่มต่อไป

 ตู้ฟักไข่ทำเองที่ประสิทธิภาพสุดยอด ฟักออกดีมาก ท่านปศุสัตว์อำเภอยืนยันสนใจติดต่อผ่านสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดได้ ตามที่อยู่หน้าเวบครับ
 นายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาลและนางสาวสุพรรณี ยามี ปศุสัตว์ตำบลป่าแดด ร่วมมอบด้วย


วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ฝึกอบรมเกษตกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา

วันที่ 16 สิงหาคม 2554สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นำโดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดนายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาลและนางสาวสุพรรณี ยามี ปศุสัตว์ตำบล ได้ฝึกอบรมเกษตกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา ณ วัดสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดดและได้มีเกษตรกรเข้าร่วม 2 หมู่บ้าน คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หมู่2 บ้านสันกอง ตำบลโรงช้าง และ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคหมู่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง ตำบลศรีโพธิ์เงิน
ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดได้รับเกียรติจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชน โดยนายวัชระ ฉลองแดน
พัฒนาการอำเภอป่าแดด ได้เข้าร่วมบรรยาย ในครั้งนี้ด้วย
ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดและพัฒนาการอำเภอป่าแดดร่วมบรรยาย

เกษตรกรผู้เข้าอบรมมีท่าทีสนใจมากๆ
ได้ความรู้กลับบ้านไปเต็มๆ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 สันกอง อธิบายระบบของบ่อก๊าซชีวภาพ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลืองบรรยายบ่อก๊าซชีวภาพว่าของผมก็ไม่แพ้บ่ออื่นๆเหมือนกัน

กากจากบ่อก๊าซ นำมาเป็นปุ๋ยรดผักสวนครัวไดดีมากๆพ่อหลวงบอกมา

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ส่งเกษตรกรเข้าอบรมผู้นำเกษตรกร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด โดยนายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาล ได้พาเกษตรกรผู้นำกลุ่มเกษตรกรสันมะค่า นายเอนก คำเปล่ง เข้าร่วมอบรมผู้นำเกษตรกรภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกร เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี่เชียงราย

นายจรัญ ใจลังกา ผอ.ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี่เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯและ
บรรยาย การสร้างบุคลิกการเป็นผู้นำที่ดี
ผู้นำเกษตรกรจากพะเยา
ผู้นำฯจากเชียงราย
ลงทะเบียน
วีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาล จากอำเภอป่าแดด
ทีมงานของคุณอรอนงค์ พิมพ์คำไหล นักวิชาการของศูนย์ฯที่ทั้งต้อนรับ ลงทะเบียน

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสััตว์อำเภอป่าแดด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการสัตวบาล และปศุสัตว์ตำบลป่าแดด ออกร่วมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่ตลาดรุ้งเจริญ ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
ร่วมแจกเวชภัณฑ์ สำหรับสัตว์ร่วมบริการทำหมันสุนัข แมว

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ไก่ดำที่อำเภอป่าแดดและตู้ฟักไข่ฝีมือชาวบ้าน
บ้านฟาร์มน้องท็อปรับสั่งทำตู้ฟักไข่
ตามขนาดและกำลังเงิน ท่านใดสนใจตู้ฟักไข่สามารถติดต่อเราทำได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือ บ้านฟาร์มน้องท็อป หรือติดต่อ น้องท็อป โทร. 0835761863

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมงานสระเกล้าดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมงานสระเกล้าดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ สสอ.๕ และเป็นนักกีฬาอาวุโสแข่งขันกีฬามหาสนุก(แตะปิ๊ปไกล)ของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ลานอเนกประสงค์ สสอ.๕ จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

จีนโคลนนิ่งลูกโคนมผลิตน้ำนม

น้ำนมจากอกแม่ถือเป็นอาหารที่วิเศษสำหรับทารกแรกเกิด เต็มไปด้วยฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันร่างกายสำหรับเด็ก แต่ในหลายโอกาสที่น้ำนมจากอกมีไม่เพียงพอ หรือมีปัญหาบางประการทำให้แม่ให้นมลูกไม่ได้ การผลิตน้ำนมที่มีคุณสมบัติเลียนแบบน้ำนมแม่จากวัวโคลนนิ่งจึงกลายเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจทางหนึ่งนักวิทยาศาสตร์จีนจากมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและบริษัทยีนโปรตีน ไบโอเทคโนโลยี ในกรุงปักกิ่ง ประกาศในวารสาร PLoS ONE ว่า กำลังพัฒนาวัวโคลนนิ่งที่ผลิตน้ำนมซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนน้ำนมแม่ ประกอบด้วยโปรตีนชื่อ ไลโซโซม ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับทารก โดยใส่ยีนไลโซโซมของมนุษย์เข้าไปในนิวเคลียสเซลล์ร่างกายของวัว จากนั้นนำไปเป็นเซลล์ต้นแบบโคลนนิ่งวัว คลิกอ่านข่าวต่อครับ

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

HAPPY NEW YEAR 2011


ขอคุณพระ พุทะ จงรักษา

ในชีวา จำรัสแสง สว่างไสว

มีเงินตรา มากพร้อม ทุกคราไป

กายาใจ ใสพิสุทธิ์ ผุดผ่องเทอญ