<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เชิญชวนประกวดไก่พื้นเมืองที่อำเภอป่าแดด

อำเภอป่าแดดเชิญชวนประกวดไก่พื้นเมือง ในงานเทศกาลข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ประจำปี ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด โทร ๐๕๓-๗๖๑๓๓๗
คลิกเพื่อโหลดอ่านละเอียดที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน บนรถบุษบกก่อนเข้าสู่บริเวณวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


 รองอธิบดีนำผ้าพระกฐินจากบนรถบุษบกในขบวนแห่วางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ประธานในพิธีรับผ้าพระกฐินพระราชทานอุ้มประคองยืนตรงแสดงความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อธิบดีกรมปศุสัตว์ประธานในพิธีกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย
นายดวงเนตร เตวิยะ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์สมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ตอนเย็นวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เสร็จจากพิธี ร่วมรับประทานอาหารและปล่อยโคมลอย
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ร่วมคลินิคเกษตรที่อำเภอเวียงชัย

 นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมปฏิบัติงานคลินิคปศุสัตว์ ในงานวันเกษตรกรที่ลานเอนกประสงค์ศาลาชมวิวหนองหลวง อำเภอเวียงชัย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 หลายๆอำเภอต่างมาร่วมงาน
 เกษตรกรเริ่มเข้ามารับบริการ
 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ท่านปศุสัตว์จังหวัดต้อนรับเกษตรกรมารับบริการอย่างกันเอง


 มุมด้านการบริการคำแนะนำและแจกเวชภัณฑ์ 
มุมด้านการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯร่วมงานคลีนิคเกษตร เคลื่อนที่ ที่ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕