<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ฟาร์มเป็ดไข่ หนึ่งเดียวในเชียงรายที่ได้มาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ทำการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่จำนวนหนึ่งแห่งคือฟาร์ม ฟาร์มเป็ดไข่ทิพย์ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๔ บ้านสันมะเกิ้ม ตำบลป่าเเงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จนสามารถได้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่ เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘  มีเป็ดจำนวน ๗๕๐๐ ตัว ห้ผลผลิตไข่วันละ ๖๐๐๐-๖๕๐๐ ฟอง

นายดวงเนตร เตวิยะ ปสุสัตว์อำเภอป่าแดด กับทีมตรวจประเมินจากกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตวืจังหวัดเชียงราย และเจ้าของฟาร์ม