<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมงานสระเกล้าดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมงานสระเกล้าดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ สสอ.๕ และเป็นนักกีฬาอาวุโสแข่งขันกีฬามหาสนุก(แตะปิ๊ปไกล)ของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ลานอเนกประสงค์ สสอ.๕ จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

จีนโคลนนิ่งลูกโคนมผลิตน้ำนม

น้ำนมจากอกแม่ถือเป็นอาหารที่วิเศษสำหรับทารกแรกเกิด เต็มไปด้วยฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันร่างกายสำหรับเด็ก แต่ในหลายโอกาสที่น้ำนมจากอกมีไม่เพียงพอ หรือมีปัญหาบางประการทำให้แม่ให้นมลูกไม่ได้ การผลิตน้ำนมที่มีคุณสมบัติเลียนแบบน้ำนมแม่จากวัวโคลนนิ่งจึงกลายเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจทางหนึ่งนักวิทยาศาสตร์จีนจากมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและบริษัทยีนโปรตีน ไบโอเทคโนโลยี ในกรุงปักกิ่ง ประกาศในวารสาร PLoS ONE ว่า กำลังพัฒนาวัวโคลนนิ่งที่ผลิตน้ำนมซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนน้ำนมแม่ ประกอบด้วยโปรตีนชื่อ ไลโซโซม ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับทารก โดยใส่ยีนไลโซโซมของมนุษย์เข้าไปในนิวเคลียสเซลล์ร่างกายของวัว จากนั้นนำไปเป็นเซลล์ต้นแบบโคลนนิ่งวัว คลิกอ่านข่าวต่อครับ