<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เดือนธันวาคม ๒๕๕๒

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด และนายวีระพงค์ สวยสม เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการคลินิคเกษตรในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ที่ บ้านร่องขุ่น ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

และ โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ของฝ่ายสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ที่ ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น