<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาการเลี้ยงสัตว์ สถาบันเกษตรกรดีเด่นและอาสาปศุสัตว์ดีเด่น จังหวัดเชียงราย

1. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาการเลี้ยงสัตว์ สถาบันเกษตรกรดีเด่นและอาสาปศุสัตว์ดีเด่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2553 ออกตรวจเยี่ยมและให้คะแนนพื้นที่อำเภอป่าแดด เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ฟังและดูบรรยายสรุปนำเสนอด้วยระบบวีดีโอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด2. นายวินัย มาฟู อาสาปศุสัตว์ หมู่ที่ 8 บ้านศรีบังวัน ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2553

3. นางสาวสุพิน กอบคำ เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 5 บ้านหล่ายร้อง ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาการเลี้ยงสัตว์ ปี 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น