<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

มอบไก่พื้นเมืองให้เกษตรกรที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันมะค่า ทำพิธีมอบไก่พื้นเมืองให้เกษตรกรที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันมะค่า เพื่อนำไปเลี้ยงสร้างรายได้และมีอาหารโปรตีนในครัวเรือน เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นโดยการส่งเสริมให้มีการสร้างอาชีพในครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น