<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดจัดพิธีการ มอบโค ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดจัดพิธีการ มอบโค ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธกค.) 50 ตัว เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโพธิ์เงิน โดยมีนายอำเภอป่าแดด ท่าน พิภัช ประจันเขตต์ เป็นประธานมอบ โดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังมี นายทิวากร บำรุงรส สัตวเพทย์ สนง.ปศอ.แม่ลาว มาช่วยจัดเตรียมงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเกษตรกรรับมอบจากตำบลศรีโพธิ์เงิน รายละ 1 ตัว รวม 50 ราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น