<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ออกหน่วยรณรงค์ ผ่าตัด - ทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี ที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557

ออกหน่วยรณรงค์ ผ่าตัด - ทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี ที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย
 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557

ทีมงาน
ทีมงานรณรงค์ทำหมันจากกลุ่มสุขภาพจังหวัดและโซนพาน ป่าแดด เวียงป่าเป้า แม่สรวย
หัวหน้าสุขภาพสัตว์และท่านปศุสัตว์อำเภอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น