<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

ออกตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) ฟาร์มมาตรฐาน

 นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดนำทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดได้แก่  นายวีรพงค์   สวยสม  นักวิชาการสัตวบาล และนางสาววราภรณ์  คำเงิน  ปศุสัตว์ตำบล  ออกตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) ฟาร์มมาตรฐาน บ้านแม่พุง  ม.๒  ต.ป่าแดด  เพื่อออกใบอนุญาตการเคลื่อนย้าย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น