<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานแข่งขันประกวดไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) ในเทศกาลข้าวหอมของดีอำเภอป่าแดด
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ได้ร่วมกับอำเภอป่าแดด ได้จัดงานแข่งขันประกวดไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) ในเทศกาลข้าวหอมของดีอำเภอป่าแดด โดยได้รับเกียรติจากนายจรูญ  อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเทิง มาเป็นกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองในครั้งนี้  และได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้มอบรางวัลแก่เกษตรกรที่ได้รับรางวัลในการประกวด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น