<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ร่วมคลินิคเกษตรที่อำเภอเวียงชัย

 นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมปฏิบัติงานคลินิคปศุสัตว์ ในงานวันเกษตรกรที่ลานเอนกประสงค์ศาลาชมวิวหนองหลวง อำเภอเวียงชัย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 หลายๆอำเภอต่างมาร่วมงาน
 เกษตรกรเริ่มเข้ามารับบริการ
 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ท่านปศุสัตว์จังหวัดต้อนรับเกษตรกรมารับบริการอย่างกันเอง


 มุมด้านการบริการคำแนะนำและแจกเวชภัณฑ์ 
มุมด้านการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น